SubFix

SubFix 1.0

Corrigeren van slecht gesynchroniseerde ondertitels